Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

Veľmi si vážime vašu podporu, ktorá je pre našu prácu kľúčová, či už ste sa rozhodli nás finančne podporiť, pretože poznáte našu:

 • komunitnú prácu za spravodlivejší prístup k občanom a občiankam
 • činnosť na školách, ktorá rozvíja v mladých ľuďoch kritické myslenie a vytvára rešpektujúcejšie školské prostredie
 • vytrvalú snahu v online či offline prostredí skrz kampane proti radikalizácii a polarizácii
 • aktivitu komunitného rozvoja v Občianskom centre OKO.
 • ...alebo akékoľvek naše ďalšie pracovné výzvy.

  Vaša podpora bude investovaná do ďalšieho rozvoja a profesionalizácie organizácie tak, aby sme aj naďalej mohli aktívne pracovať na vytváraní otvorenej, demokratickej a rešpektujúcej spoločnosti.

  Vďaka :).

  Jednorazovo
  Mesačne
  10€
  20€
  30€
  50€
  10€
  15€
  20€
  30€

  Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

  Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.